Naturens År i Skottland 2013
Funderar du pa att bo, studera eller arbeta i Skottland?
Homecoming Scotland 2014
Följ oss Facebook Twitter Google+ YouTube Flickr
Scotland. Welcome to our life.Scotland. Welcome to our life.Scotland. Welcome to our life.Scotland. Welcome to our life.Naturens år i Skottland
Skottland. Välkommen till vårt liv

Sekretesspolicy

VisitScotland värnar om att skydda och respektera din integritet.

Denna policy (vilken är en del av webbplatsens Användarvillkor) utgör grunden för hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss.  Läs det följande noggrant för att förstå våra åsikter om och vår praxis för din personliga information och hur vi behandlar den.

VistiScotland är den registeransvarige i enlighet med Data Protection Act 1988 - Personuppgiftslagen (Lagen). Adressen är Ocean Point One, Edinburgh, EH6 6JH och vårt registreringsnummer är Z7571112.

Vänligen notera att denna Sekretesspolicy gäller endast för vår webbplats och inte för tredje parters länkade webbplatser.

1. Information som vi kan samla in från dig
Vi kan samla in och behandla följande information om dig:
1.1  Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbplats. Detta omfattar information som tillhandahålls vid tidpunkten för registreringen för att använda webbplatsen, prenumerationen på vår tjänst, inlägg av material eller förfrågan om fler tjänster. Vi kan också be om din information när du deltar i en tävling eller en kampanj och när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
1.2  Om du kontaktar oss kan det hända att vi sparar den korrespondensenen.
1.3  Vi kan även be dig att delta i enkäter som vi använder i undersökningssyfte, även om du inte behöver svara på dem.
1.4 Information om transaktioner som utförs via vår webbplats och för att fullborda dina beställningar.
1.5  Uppgifter om dina besök på vår webbplats omfattar, men är inte begränsade till, frekvens, plats, webloggar och annan kommunikationsdata, antingen detta är för våra egna faktureringsändamål eller i andra avseenden, samt resurserna som du bereder dig åtkomst till.
1.6  Annan information som du tillhandahåller i samband med din användning av forumet.

2. IP-adresser och cookies
2.1 Vi kan samla in information om din dator inklusive, om tillgängligt, din IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare, för systemadministration och för att tillhandahålla våra annonsörer kollektiv information. Detta är statistisk information om våra användares bläddringsaktivitet och kopplas inte till din identitet.
Denna länk beskriver de cookies som vi för närvarande använder på vår webbplats.
2.2 Av samma skäl kan det hända att vi samlar information om din Internet-användning i största allmänhet, genom att använda en cookie-fil som lagras på din dators hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och att ge dig en mer personligt anpassad service. De ger oss möjlighet att:
beräkna antalet besökare och deras användarmönster;
att lagra information om dina preferenser så att vi kan skräddarsy vår webbplats efter dina individuella intressen;
att snabba upp dina sökningar; och
att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.
2.3 Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra din webbläsarinställning till att inte acceptera cookies. Detta kan däremot innebära att du inte får åtkomst till vissa delar av vår webbplats. Vårt system kommer att automatiskt använda cookies när du logger in på vår webbplats, såvida du inte har stängt av cookies i din webbläsare.
2.4 Observera att våra annonsörer också kan använda cookies, vilket vi inte har någon kontroll över.

3. Var lagras dina personuppgifter
3.1 Informationen som vi samlar in från dig kan överföras till, och lagras på, en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Den kan även behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra partners. Sådan personal kan bland annat vara inblandad i att fullborda dina beställningar, utföra betalningstransaktioner och tillhandahålla supporttjänster. Genom att lämna ut din personliga information samtycker du till denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att försäkra att din information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy.
3.2 I de fall då vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats, ansvarar du själv för att lösenordet förblir konfidentiellt.  Vi ber dig att inte dela lösenordet med någon.
3.3 Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för den information som överförs till vår webbplats; alla överföringar sker på egen risk. När vi har tagit emot din information, använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

4. Användning av informationen
4.1 Vi använder information om dig på följande sätt:
för att se till att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator;
för att tillhandahålla dig med information, produkter eller tjänster som du efterfrågar från oss eller som vi tror kan intressera dig, efter det att du har samtyckt till att vi kontaktar dig i dessa syften;
för att fullgöra våra förpliktelser enligt ett kontrakt mellan oss och dig;
så att du kan använda våra tjänsters interaktiva inslag, när du vill; och
för att meddela dig om förändringar i våra tjänster.
4.2 Vi kan också använda din information, eller tillåta utvalda tredje parter att använda din information, för att tillhandahålla dig information om varor och tjänster som du kan vara intresserad av och vi (eller de) kan kontakta dig om detta via e-post, post eller telefon.
4.3 När vi tillåter utvalda tredje parter att använda din information, kommer vi (eller de) endast att kontakta dig elektroniskt om du tidigare har samtyckt till detta.
4.4 Om du inte vill att vi använder din information på detta sätt, eller vidarebefordrar dina uppgifter till tredje parter i marknadsföringssyfte, kryssar du för den relevanta rutan på formuläret som vi använder för att samla in din information.
4.5 Vi röjer inte information om identifierbara individer till våra annonsörer, men vi kan tillhandahålla dem kollektiv information om våra användare. Vi kan även använda sådan kollektiv information för att hjälpa annonsörerna att nå en viss målgrupp. Vi kan använda den personliga informationen som vi har samlat in från dig för att göra det möjligt att uppfylla våra annonsörers önskemål om att visa deras reklam för den målgruppen.

5. Röjande av din information
5.1 Vi kan röja din personliga information till alla tredje parter som vi samarbetar med.
5.2 Vi kan röja din personliga information till tredje parter:
5.2.1  I händelse av försäljning eller köp av företag eller tillgångar, då vi kan röja din personliga information till den potentiella säljaren eller köparen av företaget eller tillgångarna.
5.2.2 Om vi har en skyldighet att röja eller dela med oss av personlig information för att uppfylla en juridisk skyldighet, eller för att verkställa eller tillämpa våra användningsvillkor eller relevanta regler och bestämmelser om tillhandahållandet av varor, tjänster och/eller information och andra avtal; eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet som tillhör vår personal, våra kunder eller andra. Detta omfattar att utbyta information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och reducera kreditrisker.

6. Dina rättigheter
6.1 Du har rätt att begära att din personliga information inte används i marknadsföringssyfte. Vi informerar dig vanligtvis (innan vi samlar in din information) om vi avser att använda din information i sådana syften eller röja din information till en tredje part i sådana syften. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa i vissa rutor i de formulär som vi använder för att samla in din information. Du kan även utöva rätten när som helst genom att kontakta oss på info@visitscotland.com or on +44 (0)131 472 2222
6.2 Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partners nätverk, annonsörer eller anknutna företag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar på oss något ansvar eller någon skyldighet för dessa policyer. Läs dessa sekretesspolicyer innan du skickar in någon personlig information till dessa webbplatser.
6.3 Det kan hända att vi ger dig möjligheten att registrera dig för extra nyhetsbrev eller kampanjreklam via e-post. Om du har registrerat dig eller på annat sätt är berättigad till sådana utskick, men inte längre vill få våra nyhetsbrev eller andra erbjudanden via e-post, så kan du avregistrera dig genom att följa anvisningarna som finns med i varje utskick.

7. Åtkomst till information
Data Protection Act 1988 (Personuppgiftslagen) ger dig rätt till åtkomst av information som lagras om dig. Din rätt till åtkomst kan utövas i enlighet med den lagstiftningen. Begäran om åtkomst av detta slag kan fås mot betalning på £10 för att täcka våra kostnader.
 
8. Ändringar i vår sekretesspolicy
Alla eventuella ändringar som vi gör i sekretesspolicyn i framtiden kommer att anslås på denna sida och, om tillämpligt, meddelas via e-post till dig.
 
9. Kontakta
Frågor, kommentarer och begäranden angående denna sekretesspolicy välkomnas och ska skickas till info@visitscotland.com.
 
10. ClickTale
Denna webbplats använder även ClickTale webbanalystjänst. Clicktale kan registrera musklick, musrörelser, rullande aktivitet samt all text som du skriver på webbplatsen. ClickTale samlar inte personligen identifierbar information som du inte frivilligt skriver in på denna webbplats. Clicktale spårar inte dina bläddringsaktiviteter på webbplatser som inte använder ClickTale-tjänster. För ytterligare information besök Sekretesspolicy för information som samlas in av ClickTale webbanalystjänst. Vi använder informationen som samlas in av ClickTale för att öka webbplatsens användbarhet och för att förbättra användarupplevelsen.
Om du vill kan du stänga av ClickTale på http://www.clicktale.net/disable.html
 
11. Google Analytics & DoubleClick
Annonsören avgör själv och kan analysera Google Analytics-data tillsammans med data om VisitScotlands annonser (som har visats med hjälp av Google Display-nätverk eller DoubleClick for Advertisers). På så sätt kan VisitScotland förstå hur en anonym användare interagerade med annonsörens webbplats, efter det att de såg VisitScotlands annons.

VisitScotland kan använda informationen för att förbättra och optimera våra annonskampanjer. Användare kan stänga av DoubleClick genom att besöka sidan Stänga av Google reklam eller Besökare kan stänga av vår användning av Google Analytics genom att besöka sidan Stänga av Google Analytics. 
 
12. Google Analytics & Remarketing
Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, kan visa VisitScotlands annonser på internet.
Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, kan använda cookies för att visa annonser baserade på användarens tidigare besök på VisitScotlands webbplats(er).
Vi kan även använda analytisk information för att visa annonser baserade på användarens tidigare besök på vår webbplats.
Användare kan stänga av Googles användning av cookies genom att besöka sidan Stänga av Google reklam. Du kan även stänga av tredje parters användning av cookies genom att besöka sidan Stänga av Network Advertising Initiative.

VisitScotlands användning av cookies
Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Vår användning av cookies är nödvändig både för den nuvarande användarupplevelsen och för att skapa och förbättra våra webbaserade tjänster i framtiden.
VisitScotlands användning av cookies styrs av vår Sekretesspolicy (vilken är en del av webbplatsens Användarvillkor).

Olika typer av cookies
När du besöker VisitScotlands webbplats kan följande cookies placeras på din dator:

Sessionscookies (Tillfälliga cookies)
Denna cookie används under tiden du är aktiv på webbplatsen. Den raderas automatiskt när du stänger av din webbläsare eller lämnar VisitScotlands webbplats.

Session-spårningscookie
Dessa cookies placeras vid ditt första besök på en av VisitScotlands webbplatser. De varar längre än ditt besök på webbplatsen och ger oss information om vilka delar av webbplatsen du besöker regelbundet och hur vi kan förbättra våra tjänster.

Besöks-spårningscookie
VisitScotland använder dessa cookies för att kartlägga besökare som återvänder till våra webbplatser. På så sätt får vi en bättre idé om hur våra besökare använder våra webbplatser och hur vi bäst kan förbättra våra tjänster. Vi får också reda på om besökaren har bokat boende genom en av våra webbplatser.

Cookies som vi använder
Följande tabell visar cookies som vi använder på VisitScotlands huvudsakliga webbplats (http://www.visitscotland.com) och alla dess underdomäner. Andra cookies används på flera av våra andra webbplatser, inklusive VisitScotland.org och alla dess underdomäner, marketingopps.visitscotland.com, visitscotland.briefyourmarket.com och www.visitscotlandannualreview.com

Cookie

Namn

Ändamål

Förstapartscookies

 

 

User session

JSESSIONID

Dessa cookies hanterar en användarsession på VisitScotlands webbplats. De gör det lättare för dig att använda webbplatsens dynamiska inslag, t.ex. boende-sökning, utan att bli tillfrågad om samma information när du går från en sida till nästa. De är nödvändiga för webbplatsens funktion och raderas när du stänger webbläsaren.

ASP.NET_

SessionId

ASPSESSIONID

Load balancing

NMWEBAffinity

Dessa cookies distribuerar webbtrafiken över flera servers så att webbsidorna kan laddas snabbare till din webbläsare.

ROUTEID

Maps

MapDisplay

Dessa cookies är placerade på sidorna ”Things to see and do”(Se och göra) och ”Explore Scotland” (Upptäck Skottland) på webbplatsen ”Surprise Yourself”. De lagrar kartkoordinater och gör att du kan växla mellan olika tillgängliga kartor.

VS_MapLocation

VSHomePage

ProductTab

VSHomePage

ProductTab

Denna cookie roterar innehållet i panelen ”Things to see and do” på Suprise Yourself:s hemmasida. På så vis kan du se nya inslag varje gång du besöker sidan.

Kiss Insights

ki_r

Kiss Insights är en lite interaktiv widget som dyker upp då och då i skärmens nedre högra hörn. Med hjälp av enkla frågor kan vi lära känna våra besökare bättre och få en insikt i hur de upplever webbplatsen. Kiss Insights-cookies ser till att du inte får upprepade frågor eller enkäter.

Kiss Insights sekretesspolicy:
http://www.kissinsights.com/privacy

ki_t

ki_s

ki_u

Google Analytics

__utma

Dessa cookies används till att samla analytisk information om våra besökares användning av webbplatsen. All webbtrafik och användarinformation samlas på en aggregerad och anonym nivå. VisitScotland använder informationen för analytiska ändamål, som t.ex. att mäta marknadskampanjernas effektivitet, utarbeta rapporter och förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelsen.

Google sekretesspolicy:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Du kan stänga av Google Analytics genom att installera ett webbläsartillägg från http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

__utmb

__utmc

__utmz

WebTrends

WT_FPC

Webtrends-cookies samlar kollektiv information om om våra besökares användning av webbplatsen, t.ex. antalet besök, vilka sidor som är mest populära, antalet återvändande besökare etc. VisitScotland använder informationen för analytiska ändamål som t.ex. att mäta marknadskampanjernas effektivitet och förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelsen.

Webtrends sekretesspolicy: http://webtrends.com/privacy-policy/

ACOOKIE

WEBTRENDS_ID

ClickTale

WRUID

För att kunna förbättra vårt innehåll och våra tjänster använder VistScotland ClickTale heatmap. Det gör det lättare att förstå hur besökaren använder webbplatsen och vilka sidor som de finner mest intressanta. Denna cookie lagrar ett ID för ditt besök.

ClickTale sekretesspolicy:
http://www.clicktale.com/privacy_service.aspx

Här kan du stänga av ClickTale-spårning: http://www.clicktale.net/disable.html

ShareThis

__unam

En ShareThis widget placerar en cookie för att mäta trafiken från sociala medier. Den kan räkna antalet individuella användare som delar med sig av innehåll och hur många sidvisningar detta resulterar i. Denna cookie används för analytiska ändamål och länkas inte med personligt identifierbar information. Trots att denna cookie är en förstapartscookie så har VisitScotland ingen kontroll över den.

ShareThis sekretesspolicy och för att stänga av spårningen:
http://sharethis.com/privacy

 

 

 

Tredjepartscookies

 

 

User session

ASPSESSIONID

Dessa cookies identifierar dig som en användare när du bläddrar på en webbplats och gör det lättare för dig att använda webbplatsens dynamiska inslag utan att bli tillfrågad om samma information gång på gång. ASPSESSIONID placeras av vår CMS-leverantör på sökresultat och bokningssidor. JSESSIONID placeras på boendesidorna av en Traveline-widget så att du kan söka efter kollektivtrafiklänkar på VisitScotlands webbplats. Sessionscookies raderas när du stänger av webbläsaren.

JSESSIONID

TripAdvisor

BEPIN

Dessa cookies placeras på boendesidorna av en TripAdvisor-widget. Flertalet av dessa cookies placeras när du är inloggad på ditt TripAdvisor-konto. De spårar främst din widget-användning för analytiska ändamål, men kan även användas till att anpassa din individuella användning av TripAdvisors webbplats.

CM

ServerPool

TACds

TAReturnTo

TASession

TATravelInfo

TAUnique

FacebookAuthCode

TASocialNetwork

TAForumSub2

TASubscriber

fbm_

fbsr_

NPID

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

roybatty

v1st

Google search
(surprise.visitscotland

.com)

APISID

Vi använder Googles sökmotor för att tillhandahålla en söktjänst på vår webbplats Surprise Yourself. Dessa cookies placeras av Google för att bevara dina sökpreferenser mellan besöken och för att erbjuda andra sökinslag. De flesta av Googles cookies placeras när du är inloggad på ditt Google-konto.

Google sekretesspolicy:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

HSID

NID

PREF

SSID

SID

SAPISID

Google Plus

APISID

Dessa cookies placeras av Google+1 delningsknapp. De gör att du kan dela med dig av innehåll på VisitScotlands webbplats till dina kontakter på GooglePlus nätverk. Flertalet av dessa cookies placeras när du är inloggad på ditt Google-konto.

Google sekretesspolicy:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

HSID

NID

PREF

SAPISID

SID

SSID

S

S_adsense

BEAT

ULS

Facebook

act

Om du har ett Facebook-konto kan du dela med dig av innehåll på VisitScotlands webbplats till dina kontakter på Facebook. Du kan även se om du eller dina vänner på Facebook tidigare ”gillade” något av innehållet på VisitScotlands webbplats. Dessa cookies skickar även icke-personlig information till Facebook för att samla kollektiv information om hur användare interagerar med webbplatser som använder Gilla-knapp.

Facebook använder inte informationen för att skapa en profil om dina bläddringsaktiviteter eller för att visa dig målinriktad reklam, men de kan använda anonym eller kollektiv information för att förbättra reklamen i största allmänhet. Facebook raderar eller anonymiserar informationen som de får inom 90 dagar och säljer inte information till annonsörer eller delar den utan ditt tillstånd.

c_user

datr

locale

lu

p

presence

s

x-src

_e_undefined_2

xs

ShareThis

__stid

ShareThis-knappar gör det lättare för dig att dela med dig av innehåll till dina kontakter på Facebook, Twitter, Google+ och andra sociala webbplatser. Dessa cookies används för att identifiera dig och ditt beteende i samband med socialt delande. För närvarande använder ShareThis inte den samlade informationen för intressebaserade annonser om du bor utanför USA.

ShareThis sekretesspolicy och för att stänga av spårningen:
http://sharethis.com/privacy

 

__uset

UID

UIDR

Twitter

__utma

Dessa cookies placeras av ett Twitter-plugin på VisitScotlands webbplats. De flesta Twitter-cookies placeras när du är inloggad på ditt Twitter-konto. Twitter använder den samlade informationen för analytiska ändamål och för att skräddarsy innehållet efter dina intressen, t.ex. med förslag om vem du kan följa på Twitter. Skräddarsytt innehåll lagras endast med en webbläsarcookie-ID och separeras från annan Twitterwidget-information som t.ex. vilka sidor som du har besökt. Efter ca. 10 dagar startar Twitter en process för att radera eller kollektivisera widgetinformationen. Detta är oftast med omedelbar effekt, men kan i vissa fall ta upp till en vecka.

Twitter sekretesspolicy:
https://twitter.com/privacy

Information om innehållsanpassning och för att stänga av:
http://support.twitter.com/articles/20169421

__utmb

__utmc

__utmz

_twitter_sess

auth_token

auth_token_session

guest_id

js

k

h

lang

original_referer

secure_session

twid

twll

Flickr

BX

Dessa cookies placeras på sidor med en Flickr-widget och kan tillskrivas både Flickr och Yahoo! (som äger Flickr). BX- och B- cookies placeras för alla användare och resten placeras när du är inloggad på ditt Flickr-konto. Yahoo! kan använda den samlade informationen för att skräddarsy dina annonser efter dina webbaktiviteter och intressen.

Yahoo! cookie information:
http://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/cookies/

Stäng av intressebaserade annonser:
http://info.yahoo.com/privacy/uk/

yahoo/opt_out/targeting/details.html

 

 

 

 

 

 

 

B

fl_v

localization

fldetectedlang

fltoto

cokie_epass

cookie_accid

cookie_session

current_identity

PH

Y

F

T

liqpw

YLS

Dubbelklicka på 2Know!

id

DoubleClick-taggar används för att mäta effekter av VistScotlands online marknadsföringskampanjer och för att erbjuda intressebaserad reklam till våra besökare på tredje parters webbplatser. Information från DoubleClick-cookies används inte tillsammans med någon personlig information från andra Google-tjänster, såvida du inte redan har aktiverat och godkänt detta.

Google sekretesspolicy:
http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

Stäng av plugin för Google reklamcookies: http://www.google.com/ads/preferences/plugin/

Microsoft Atlas Solutions

AA002

Dessa cookies används av Microsofts reklamplattform, Atlas Solutions, för att mäta effekter av reklamkampanjer.

Atlas Solutions sekretesspolicy:
http://atlassolutions.com/privacy.aspx

MUID

Flash cookies

 

 

Flash video

 

Flash-cookies, eller Local Shared Objects (LSO), kan lagras på din dator när du installerar Adobe Flash Player och spelar Flash-presentationer, som t.ex. en videofil genom YouTube eller Flowplayer. Flash-cookies lagras på din dator på liknande sätt som andra cookies, men du kan inte radera dem på din webbläsare.

På Adobes webbplats kan du finna ett verktyg för att kontrollera Flash-cookies:

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/

flashplayer/help/settings_manager07.html


Homecoming Scotland 2014 tävling
Reseerbjudanden
Exclusiva tips med mera. e-nyhetsbrev
Beställ en gratis broschyr
Homecoming Scotland 2014